Powered by Smartsupp

Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych

SEZON 2024

Podstawą do rezerwacji miejsca ryczałtowego w sezonie 2024 będzie:

 1. Przesłanie przez zainteresowanego na e-mail: rezerwacja@sun4hel.pl wstępnego zgłoszenia rezerwacji
 2. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji działki
 3. Wpłacenie w określonym terminie wszystkich wskazanych kwot
 4. Dokonanie opłaty za energię elektryczną za sezon 2023
 5. Dokonanie opłat klimatycznych za sezon 2023
 6. Dokonanie wszystkich opłat ryczałtowych za sezon 2023

 

ZASADY REZERWACJI

od 20.09.2023 do 27.09.2023 r.

 

Pierwszeństwo rezerwacji dotychczasowego miejsca ryczałtowego będą miały osoby, które:

 1. Zajmowały to samo miejsce w sezonie 2023
 2. Dokonały opłaty ze energię elektryczną za sezon 2023
 3. Dokonały opłat klimatycznych za sezon 2023
 4. Dokonają rezerwacji tego miejsca w terminie do dnia 27.09.2023, otrzymają potwierdzenie rezerwacji oraz wpłacą zaliczkę w wysokości 50% sumy opłaty ryczałtowej za 2024r. w terminie do 10.10.2023
 5. Wpłacą kolejne 25% kwoty do 31.01.2024 i pozostałe 25% kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2024 r.

od 11.10.2023 do 20.10.2023 r.

 

Przyjmowane będą rezerwacje na miejsca ryczałtowe w sezonie 2024, od osób które nie zajmowały miejsca ryczałtowego w sezonie 2023; rezerwacje te będą realizowane po dniu 21.10.2023.

 

Rezerwacji miejsca ryczałtowego w 2024 r będą mogły dokonać osoby, które:

 1. Dokonają rezerwacji tego miejsca w terminie do dnia 20.10.2023, otrzymają potwierdzenie rezerwacji oraz wpłacą zaliczkę w wysokości 50% sumy opłaty ryczałtowej za 2024r. w terminie do 31.10.2023
 2. Wpłacą kolejne 25% kwoty do 31.01.2024 i pozostałe 25% kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2024 r.

 

UWAGA

 

 1. SUN4HEL informuje, że może nie przyznać miejsca ryczałtowego zajmowanego w latach poprzednich lub jakiegokolwiek miejsca bez podania przyczyny
 2. Nie wpłacenie zaliczki w terminach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rezerwacji miejsca na postawienie przyczepy kempingowej w ryczałcie w sezonie 2024 skutkuje rezygnacją z rezerwacji z datą w jakiej kolejna część zaliczki miała zostać wpłacona.
 3. W przypadku takiej rezygnacji zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 70% dokonanej wpłaty, pozostała kwota pokrywa koszty manipulacyjne poniesione przez Spółkę w związku z rezerwacją. Zwrot wpłaty, o którym mowa nastąpi do dnia 29.04.2024 r.
 4. Terminem wpłaty jest data wpływu kwoty na rachunek Spółki Sun4hel Sp. z o.o. Wstępna rezerwacja miejsca ryczałtowego oznacza, że dokonujący wstępnej rezerwacji zapoznał się i wyraża zgodę na "Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu na  Sun4hel Maszoperia"
 5. Każda ze stron może odstąpić od rezerwacji bez podania przyczyny w terminie do 01.02.2024 r. W przypadku odstąpienia od umowy przez dokonującego rezerwacji do 01.02.2024 r. zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 50% dokonanej wpłaty, pozostała kwota pokrywa koszty manipulacyjne poniesione przez Spółkę w związku z rezerwacją. W przypadku odstąpienia przez dokonującego rezerwacji po 01.02.2024 r. wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zwrot wpłaty, o którym mowa nastąpi do 29.04.2024 r.