RegulaminRezerwacja   miejsc   ryczałtowych

Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych

Podstawą do rezerwacji miejsca ryczałtowego w sezonie 2022 będzie:

 1. Przesłanie przez zainteresowanego na e-mail rezerwacja@sun4hel.pl wstępnego zgłoszenia rezerwacji
 2. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji działki
 3. Wpłacenie w określonym terminie wskazanych kwot
 4. Otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy

Zasady rezerwacji

od 31.08.2021 do 10.09.2021 r.

Przyjmowane będą rezerwacje od osób, które zajmowały miejsca ryczałtowe w sezonie 2021.

Pierwszeństwo rezerwacji dotychczasowego miejsca ryczałtowego będą miały osoby, które:

 1. Zajmowały to samo miejsce w sezonie 2021
 2. Dokonają rezerwacji tego miejsca w terminie do dnia 10.09.2021, otrzymają potwierdzenie rezerwacji oraz wpłacą zaliczkę w wysokości 50% sumy opłaty ryczałtowej za 2022r w terminie do 20.09.2021
 3. Wpłacą kolejne 25% kwoty do 31.01.2022 i pozostałe 25% kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r.

od 01.10.2021 do 10.10.2021 r.

Przyjmowane będą rezerwacje na miejsca ryczałtowe w sezonie 2022, rezerwacje te będą realizowane po dniu 16.10.2021.

Rezerwacji miejsca ryczałtowego w 2021 r będą mogły dokonać osoby, które:

 1. Dokonają wstępnej rezerwacji miejsca ryczałtowego, otrzymają potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz wpłacą zaliczkę w wysokości 50% opłaty ryczałtowej za 2021 r. w terminie do 20.10.2021 r.
 2. Wpłacą kolejne 25% kwoty do 31.01.2022 i pozostałe 25% kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r.

UWAGA

 1. SUN4HEL informuje, że może nie przyznać miejsca ryczałtowego zajmowanego w latach poprzednich lub jakiegokolwiek miejsca bez podania przyczyny
 2. Nie wpłacenie zaliczki w określonych terminach skutkuje rezygnacją z rezerwacji.
 3. Terminem wpłaty jest data wpływu kwoty na rachunek Spółki SUN4HEL Sp. z o.o.
 4. Dokumentem potwierdzającym przyznanie miejsca ryczałtowego jest potwierdzenie zawarcia umowy
 5. Wstępna rezerwacja miejsca ryczałtowego oznacza, że dokonujący wstępnej rezerwacji zapoznał się i wyraża zgodę na "Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu na Campingu Sun4hel Maszoperia - sezon 2021"
 6. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 01.02.2022 r. W przypadku odstąpienia od umowy przez dokonującego rezerwacji do 01.02.2022 r zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 40% dokonanej wpłaty, w przypadku odstąpienia przez dokonującego rezerwacji po 01.02.2022 r. zaliczka nie podlega zwrotowi
 7. Zwrot zaliczki, o której mowa w pkt 6 nastąpi do 29.04.2022 r.
Image
Mickiewicza 139
84-140 Jastarnia
+48 793 416 998
rezerwacja@sun4hel.pl
© 2022, SUN4HEL