RegulaminRezerwacja   miejsc   ryczałtowych

Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych

Podstawą do rezerwacji miejsca ryczałtowego w sezonie 2023 będzie:

 1. Przesłanie przez zainteresowanego na e-mail: rezerwacja@sun4hel.pl wstępnego zgłoszenia rezerwacji
 2. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji działki
 3. Wpłacenie w określonym terminie wskazanych kwot
 4. Otrzymanie potwierdzenia zawarcia umowy
 5. Dokonanie opłaty za energię elektryczną za sezon 2022
 6. Dokonanie opłat klimatycznych za sezon 2022
 7. Dokonanie wszystkich opłat ryczałtowych za sezon 2022

Zasady rezerwacji

od 08.09.2022 do 18.09.2022 r.

Przyjmowane będą rezerwacje od osób, które zajmowały miejsca ryczałtowe w sezonie 2022.

Pierwszeństwo rezerwacji dotychczasowego miejsca ryczałtowego będą miały osoby, które:

 1. Zajmowały to samo miejsce w sezonie 2022
 2. Dokonały opłaty ze energię elektryczną za sezon 2022
 3. Dokonały opłat klimatycznych za sezon 2022
 4. Dokonają rezerwacji tego miejsca w terminie do dnia 18.09.2022, otrzymają potwierdzenie rezerwacji oraz wpłacą zaliczkę w wysokości 50% sumy opłaty ryczałtowej za 2023r. w terminie do 30.09.2022
 5. Wpłacą kolejne 25% kwoty do 31.01.2023 i pozostałe 25% kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2023 r.

od 01.10.2022 do 10.10.2022 r.

Przyjmowane będą rezerwacje na miejsca ryczałtowe w sezonie 2023, od osób które nie zajmowały miejsca ryczałtowego w sezonie 2022,  rezerwacje te będą realizowane po dniu 16.10.2022.

Rezerwacji miejsca ryczałtowego w 2023 r będą mogły dokonać osoby, które:

 1. Dokonają wstępnej rezerwacji miejsca ryczałtowego, otrzymają potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz wpłacą jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości opłaty ryczałtowej za 2023 r. za dane miejsce, wpłacą zaliczkę w wysokości 50% opłaty ryczałtowej za 2023 r. w  terminie do 20.10.2022 r.
 2. Wpłacą kolejne 25% kwoty do 31.01.2023 i pozostałe 25% kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2023 r.

UWAGA

 1. SUN4HEL informuje, że może nie przyznać miejsca ryczałtowego zajmowanego w latach poprzednich lub jakiegokolwiek miejsca bez podania przyczyny
 2. Nie wpłacenie zaliczki w określonych terminach skutkuje rezygnacją z rezerwacji.
 3. Terminem wpłaty jest data wpływu kwoty na rachunek Spółki Sun4hel Sp. z o.o.
 4. Dokumentem potwierdzającym przyznanie miejsca ryczałtowego jest potwierdzenie zawarcia umowy
 5. Wstępna rezerwacja miejsca ryczałtowego oznacza, że dokonujący wstępnej rezerwacji zapoznał się i wyraża zgodę na "Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu na  Maszoperia Sun4hel"
 6. Każda ze stron może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do 01.02.2023 r.
  W przypadku odstąpienia od umowy przez dokonującego rezerwacji do 01.02.2023 r. zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 50% dokonanej wpłaty, pozostała kwota pokrywa koszty manipulacyjne poniesione przez Spółkę w związku z rezerwacją, w przypadku odstąpienia przez dokonującego rezerwacji po 01.02.2023 r. wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
 7. Zwrot wpłaty, o którym mowa w pkt 6 nastąpi do 29.04.2023 r.
Image
Mickiewicza 139
84-140 Jastarnia
+48 793 416 998
rezerwacja@sun4hel.pl
© 2023, SUN4HEL