Powered by Smartsupp

Regulamin rezerwacji SURF4HEL

Złożenie rezerwacji

 

 1. Rezerwacja dotyczy szkolenia KITE WIND SURF CARVER
  w Szkole SURF4HEL, ul. Mickiewicza 139, 84-140 Jastarnia, której dokonać można przez stronę www.sun4hel.pl
 2. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych:
  1. imię i nazwisko
  2. nr telefonu
  3. e-mail
  4. ilość osób oraz termin szkolenia w celu dokonania rezerwacji.
   Rezerwacji podlegają konkretne szkolenia wybrane przez osobę dokonującej rezerwacji.
 3. W trakcie dokonywania rezerwacji osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz akceptuje Regulamin SUN4HEL.
 4. Administratorem danych osobowych jest SUN4HEL Sp. z o.o. ul. Świętojańska 118/9, 81-388 Gdynia, KRS 0000766736, REGON 382343853, NIP 5862340877. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 5. Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy w formie rezerwacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi SUN4HEL Sp.z o. o. zawarcie umowy.
 7. Osoba rezerwująca po dokonaniu rezerwacji przez Przelewy24 otrzyma wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin szkolenia, rodzaj szkolenia, ilość osób oraz cenę.
 8. Przyjęta przez SUN4HEL Sp. z o. o. rezerwacja jest potwierdzona po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że szkolenie jest dostępne w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej jest zarezerwowane.

 

Potwierdzenie rezerwacji

 

 1. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej .
 2. Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej powoduje anulację rezerwacji.
 3. Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.
 4. SUN4HEL Sp. z o. o. po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie zmienia rezerwację na potwierdzoną.
 5. SUN4HEL sp. z o. o. po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do zablokowania terminu zarezerwowanego przez osobę rezerwującą.

 

Zapłata za szkolenie

 

 1. Zapłaty za całe szkolenie kursant dokonuje w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 2. Opłaty w dniu przyjazdu można dokonać w Szkole SUR4HEL gotówką lub kartą.
 3. Kursant zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowane szkolenie w dniu przyjazdu. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.

 

Anulacja rezerwacji

 

 1. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje anulację rezerwacji.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług szkoły SURF4HEL, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- nie podlega zwrotowi.
 3. Wpłata opłaty rezerwacyjnej i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 4. W przypadku skrócenia szkolenia zapłacona kwota nie podlega zwrotowi. Kursant dostaje imienny voucher z niewykorzystanymi godzinami szkolenia, który można zrealizować do końca przyszłego sezonu.
 5. Kursanci mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

 

Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje Szkoła SURF4HEL. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni po jej otrzymaniu.