RegulaminKempingu SUN4HEL

Regulamin rezerwacji SUN4HEL Maszoperia

Złożenie rezerwacji

 1. Rezerwacja dotyczy pobytu w SUN4HEL Maszoperia, ul. Mickiewicza 139, 84-140 Jastarnia, której dokonać można przez stronę www.sun4hel.pl.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych:
  1. imię i nazwisko
  2. nr telefonu
  3. e-mail
  4. ilość osób oraz termin pobytu w celu dokonania rezerwacji.
 3. Rezerwacji podlega wybrany przez stronę konkretny obiekt.
 4. W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.
 5. Administratorem danych osobowych jest SUN4HEL Sp. z o.o. ul. Świętojańska 118/9, 81-388 Gdynia, KRS 0000766736, REGON 382343853, NIP 5862340877. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 6. Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy w formie rezerwacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi SUN4HEL Sp.z o. o. zawarcie umowy.
 8. Osoba rezerwująca po dokonaniu rezerwacji otrzyma wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.
 9. Przyjęta przez SUN4HEL Sp. z o. o. rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) jest zablokowany.

Potwierdzenie rezerwacji

 1. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w wysokości 40 % wartości całego pobytu na konto SUN4HEL Sp. z o.o.
 2. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od dnia wykonania rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
 3. Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje anulację rezerwacji.
 4. Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.
 5. SUN4HEL Sp. z o. o.  po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty)na koncie zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje Gościa o dokonanym potwierdzeniu drogą mailową.
 6. SUN4HEL sp. z o. o. po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do niewynajmowania zarezerwowanego obiektu.
 7. Opłata za obiekt biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli Gość nie przyjedzie w terminie uzgodnionym, po upływie 1 doby traktowane to będzie jako rezygnacja z zamówienia. Gość w przypadku opóźnienia przyjazdu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić SUN4HEL Sp. z o.o., ay zarezerwowany pokój był zablokowany na kolejną dobę.

Opłata rezerwacyjna – przedpłata

 1. Opłatę rezerwacyjną (przedpłatę) należy wnieść na konto bankowe SUN4HEL Sp. z o.o.  dla wpłat w polskich złotych (PLN):


  SUN4HEL Sp. z o.o.
  ul. Świętojańska 118/9
  81-388 Gdynia
  NIP: 5862340877
  REGON: 382343853
  nr konta: 63 1090 1102 0000 0001 4335 5851

 2. Możliwe jest uregulowanie całościowej płatności za pobyt w przelewie z przedpłatą.

Zapłata za pobyt

 1. Zapłaty za cały pobyt Gość dokonuje w dniu przyjazdu lub całościowo przy płaceniu przedpłaty.
 2. Opłaty w dniu przyjazdu można dokonać w Recepcji gotówką lub kartą. Możliwa jest również płatność przelewem. Musi on zostać zrealizowany w takim czasie, aby w momencie przyjazdu było on już zaksięgowany na koncie SUN4HEL Sp. z o. o.
 3. Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.

Anulacja rezerwacji

 1. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje anulację rezerwacji.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług SUN4HEL, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej- przedpłaty nie podlega zwrotowi.
 3. Wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 4. W przypadku skrócenia pobytu zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nieuregulowania zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu oraz skrócenia pobytu Gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za pobyt zadeklarowany  w momencie dokonania rezerwacji.
 6. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje Recepcja. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni po jej otrzymaniu.

Image
Mickiewicza 139
84-140 Jastarnia
+48 793 416 998
rezerwacja@sun4hel.pl
© 2023, SUN4HEL