Powered by Smartsupp

Regulamin wypożyczalni SURF4HEL

  1. Wypożyczamy sprzęt Kite, Wind, Surf czy SUP jedynie osobom pełnoletnim.
  2. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
  3. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
  4. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest wypełnić i podpisać druk wypożyczenia.
  5. Wypożyczamy sprzęt jedynie do użytku na terenie szkoły SURF4HEL oraz na terenie akwenu przy campingu SUN4HEL Maszoperia.
  6. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym. Pracownik szkoły SURF4HEL może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunków do pływania).
  7. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.
  8. Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.
  9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu wypożyczającego obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy i generalnego odwołania wszystkich jednostek z akwenu pływania przy campingu SUN4HEL Maszoperia.

MIŁEJ ZABAWY :)